Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť Hudiny s. r. o. Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.voltsmile.solutions

Na predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I.   Spracovanie osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulár.
 • Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to najčastejšie meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa...
 • Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru.
 • Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.
 • Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 1 rok od našej poslednej komunikácie.
 1. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu
 • Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa 
 • Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.
 • Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).
 • Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 
 • Počas plnenia našej služby a následne 1 rok od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.
 1. Newslettery (obchodné správy)
 • Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.
 • Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.
 • 1 rok/rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať na náš e-mail: obchod@voltsmile.solutions

II.   Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

 • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (DPD)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (ČSOB a. s.

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III.              Čo by ste ešte mali vedieť

 • V našej spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 • V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@voltsmile.solutions  alebo zavolajte na +421 902 323 363

IV.             Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 1. 8. 2021